×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 252

قفل دستگاهی است که وقتی بسته شد، تنها با قطعه فلزی به نام کلید که مخصوص همان دستگاه است، باز می شود. تاریخ اختراع آن دقیقاً مشخص نیست. تنها معلوم گردیده که هزارن سال پیش ابتدای آن را از چوب و یه شکل خیلی ساده و ابتدایی می ساختند. سپس از انواع فلزات ، با اندازه های مختلف از 160 میلی متر تا حدود 10 میلی متر و از چندین  کیلو تا چندگرم، ساخته شده و تا امروز سیر تکاملی آن همچنان ادامه دارد.  تاریخ ساخت قفل دقیقا مشخص نیست و همه نوشته براساس شواهد می باشد.

قفل آویز به قفل هایی گفته می شود که معمولاً به درب آویزان می کنند و بعد از باز شدن می تواند از محل خود جدا شود.

ما در اینجا به اجزای عمده قفل آویز می پردازیم:

1-بدنه قفل: معمولا از جنس فلز بوده و قسمت اصلی آن است که دستگاه قفل در داخل آن قرار دارد.

2- بازوی قفل: میله ایست معمولا به شکل نیم دایره که یک سر آن به بدنه قفل لولا شده و یا داخل آن قرار میگیرد و سر دیگرش آزاد و دارای سوراخ یا شکافی است که می تواند داخل بدنه رفته و به وسیله زبانه ای درگیر و بسته و یا آزاد شده و از خارج گردد.

3- پایه بازو: محل استقرار دو سر بازوی قفل است .

4- کلید: وسیله بازکردن قفل است که شامل دسته و میله است.

5- جاکلید: سوراخی در بدنه قفل است که کلید را برای باز و بستن در آن در قرار می دهند.

6- سمت قفل: در قفل های پیچی طرفی که جاکلید قرار میگیرد، سمت راست و طرف دیگر سمت چپ خواهد بود، قفل هایی که جاکلید روی صفحه بدنه واقع شده، اگر جاکلید را روبروی خود بگیریم، دو سمت مشخص می شود و قفل هایی که جا کلید در زیر بدنه است طرف اتصال بازو و به بدنه، سمت راست و طرف آزاد آن سمت چپ خواهد بود

Search